Skip to content

Constel.lacions familiars

Quan la dificultat de fa més gran que la possibilitat, quan la nostra mirada és estreta i el nostre cor necessita ampliar-se, … Les Constel·lacions Familiars ens permeten ampliar la mirada, obrir el cor a assumptes que abans no havien pogut ser mirats o nomenats, a reescriure la història que ens expliquem de la nostra pròpia vida, per tenir més possibilitats de viure. És un mètode que, de manera senzilla, mostra les dinàmiques implícites que estan posant-se en joc en els assumptes de parella, salut, treball, diners, família, etc, … i que impedeixen que un pugui avançar cap a un lloc més sadudable.