Skip to content

Ioga Sûtras de Patanjali

El Ioga, literalment, jou o unió, és un dels sis darshanas, els corrents clàssiques de pensament emanades dels Vedes, i per tant el seu origen podem remuntar fins a les mateixes Fonts de l’espiritualitat de l’Índia.

Els Ioga-Sûtra de Patanjali és el primer text de ioga conservat íntegrament, escrit al voltant de al segle III a.C . Està format per 195 breus aforismes que constitueixen una síntesi magistral sobre l’estructuració, les funcions i els estats de la ment, així com per una guia precisa sobre la pràctica de l’ioga.

És un text considerat, per tant, l’obra cabdal d’aquesta disciplina, ja que aporta a l’practicant el suport teòric on s’assenta la filosofia iòguica, i a l’profà el fonament per penetrar en una saviesa mil·lenària.

Sûtra I.2

Què és el Ioga? Aquesta paraula comporta múltiples interpretacions i connotacions. Patanjali explica la seva comprensió de la paraula.

yogashcittavrttinirodhah.

EL IOGA ÉS L’APTITUD PER A DIRIGIR LA MNETE EXCLUSIVAMENT CAP A UN OBJECTE I MANTENIR AQUESTA DIRECCIÓ SENSE DISTRACCIÓ ALGUNA.

L’objecte pot ser concret, extern a nosaltres, o bé part de nosaltres. Pot ser un camp d’interès, un concepte o alguna cosa que sobrepassi el nivell dels sentits, com Déu, per exemple.