Skip to content

Sutra II.I.

Sutra II.I .

Tapahsvâdhyâyeshvarapranidhânâni Kriyâyogah .

LA PRÀCTICA DE IOGA HA REDUIR LES IMPURESES, TANT FÍSIQUES COM MNETALES. HA DESENVOLUPAR LA NOSTRA CAPACITAT D’examinar-nos A NOSALTRES MATEIXOS I HA DE AJUDAR-NOS A COMPRENDRE QUE, A LA FI I A EL CAP, NO SOM AMOS DE TOT EL QUE FEM.

Si la pràctica de Ioga no ajuda a eliminar els símptomes i les causes dels nostres problemes físics i psíquics, no pot conduir-nos ni a descobrir el nostre ésser interior ni a comprendre la naturalesa de la qualitat dels actes. En aquestes circumstàncies, les pràctiques seran de dubtosa validesa.

Com més ens purifiquem pel Ioga, millor comprenem que totes les nostres accions han de ser sistemàticament revisades i que no hem de comptar amb els fruits dels nostres actes.